ТЦДД Транспортатион ће запослити 3 инвалида рада

ТЦДД Тасимачилик ће запослити 182 стална, 11 инвалида, 21 бившег осуђеника.
ТЦДД Транспортатион

3 стална радника са инвалидитетом биће ангажована за Генералну дирекцију ТЦДД Тасıмацıлıк А.С. и кандидати треба да пажљиво прочитају следеће тачке.

За детаље о огласу ЦЛИЦК ХЕРЕ

1) Пријаве за наше објаве ће се вршити на званичном сајту ИСКУР-а између 20.11.2023. и 24.11.2023.

2) Кандидати ће моћи да се пријаве само на један од наших захтева за радном снагом објављених у ИСКУР-у. Кандидати до рока за пријаву морају завршити школске одсеке наведене у огласу на које су се пријавили.

3) КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ УКЉУЧУ НА КОНАЧНУ ЛИСТУ коју је обавестио ИСКУР морају доставити фотокопије доле наведених докумената ТЦДД Тасıмацıлıк А.С. како би учествовали на усменом испиту. Потпуно попуњавањем Информационог формулара за посао и формулара за пријаву, са по једном сликом, који ће бити објављени на веб страници Генералне дирекције (тцддтасимацилик.гов.тр), можете се пријавити ТЦДД Тасıмацıлıк А.С. између датума који ће бити објављени на истој веб страници. Генерална дирекција за људске ресурсе и Одељење за обуку, Огранак за радно и радно законодавство, соба бр.: 1 Хацıбаирам Мах. Хиподром Цад. Но:2050 Алтıндаг/АНКАРА лично или поштом.

4) Документација кандидата који буду уврштени на коначну листу коју је саопштио ИСКУР биће испитана и да ли ће моћи да учествују на усменом испиту биће утврђено на основу резултата предаје документације. Пријаве кандидата који се пријаве са некомплетном или неодговарајућом документацијом дефинитивно неће бити прихваћене.

5) Усмени испит, ТЦДД Тасıмацıлıк А.С. Седиште Хацıбаирам Мах. Хиподром Цад. Одржаће се на бр.3 Алтıндаг/АНКАРА. Детаљи у вези испита биће објављени на нашој веб страници након предаје документа. (тцддтасимацилик.гов.тр)

6) ТЦДД Транспортатион Инц. Радници који буду распоређени на радна места Генералне дирекције радиће у складу са Законом о раду број 4857. Пробни рок за новопримљене раднике је 4 месеца. Кандидати који почну да раде у ТЦДД Тасıмацıлıк А.С. неће моћи да траже премештај 5 година.

7) При запошљавању инвалида рада, уместо области „ВЕШТИНА“ и „СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА“, кандидатово познавање посла који ће обављати и физичка и психичка подобност према условима радног места на коме ће бити запослен. процењено. Као резултат евалуације, кандидати који укупно остваре мање од 60 бодова сматрају се неуспешним.

8) Међу онима који су добровољно напустили посао у року од 7 година или којима је раскинут уговор у складу са 4857. ставом члана 25. Закона о раду бр. 2, ТЦДД Тасıмацıлıк А.С. Надокнада се захтева у износу од ½ хонорара добијених током програма обуке, курсева и стажирања које обезбеђује компанија и трошкова обуке, курса и стажирања насталих током ових периода.