Министарство здравља запосли 31183 ангажованог особља

Министарство здравља
Министарство здравља

За запослење у покрајинским организационим службама Министарства здравља, 657 уговорена лица у оквиру става (Б) члана 4. Закона о државним службеницима бр. 1.183, став (Б) члана 657. Закона о државним службеницима. бр. 4 и члан 663/А Уредбе Закон бр. 45 Укупно 30.000 уговорено особље, од којих је 31.183 здравствено особље по уговору, биће ангажовано централним распоредом који ће извршити ОСИМ према резултатима јавног избора особља. Испитивање (КПСС).

Расподела уговорених радних места према звању/грану и степену образовања приказана је у прилогу.

КПСС-2022/11 Водич за преференције, који укључује уговорене позиције особља које се могу преферирати на нивоу средњег образовања, степена сарадника и основних студија, биће објављен на веб страници ОСИМ-а.

У процесу селекције, резултати КПСС додипломских испита за 2022. ће се користити за позиције на додипломском нивоу, 2022-КПСС-ов степен сарадника за позиције сарадника, и 2022-КПСС-ови резултати испита за средње образовање за позиције на нивоу средњег образовања.

Кандидати ће моћи да бирају између 30. новембра 2022. – 5. децембра 2022. уношењем свог ТР идентификационог броја и лозинке на веб страници ОСИМ-а према правилима наведеним у водичу за преференције. Листе преференција послате поштом или ручно достављене ОСИМ-у или Министарству здравља неће бити важеће.

Под Министарством здравља, уговорно особље према члану 663/А Уредбе Закона бр. 45, или уговорно особље према ставу (Б) члана 657 Закона бр. 4, иу другим јавним установама и организацијама или у јавни универзитети медицински факултети болнице/здравствене праксе и истраживачки центри Закона бр. 657. Међу онима који раде у статусу особља по уговору у складу са ставом (Б) члана 4, они који не потпадају под изузетке наведене у трећи и четврти став додатног члана 6.6.1978. Начела у вези са запошљавањем особља по уговору који су ступили на снагу Одлуком Вијећа министара од 7. године и под бројем 15754/1, не треба дати предност. Чак и ако распоређивање оних који преферирају у овој ситуацији изврши ОСИМ, њихово именовање неће бити извршено у складу са горе поменутим законодавством.

Док ради као особље по уговору у складу са чланом 663/А Уредбе Закона бр.45 у органу Министарства здравља или у складу са ставом (Б) члана 657 Закона бр.4 у Министарству здравља. Здравствене или друге јавне установе и организације (укључујући универзитетске болнице); Додатак 657 Принципа о запошљавању особља по уговору, који је ступио на снагу Одлуком Савета министара од 4. године и број 6.6.1978/7, у ставу (*) члана 15754. Закона бр. 1, за они којима је истекао уговор о услугама или који су изабрали да буду постављени на уговорена места у овом водичу.Треба имати у виду да ће се примењивати одредбе трећег и четвртог става (**) овог члана. Запошљавање уговореног особља од оних који су постављени на овим позицијама.

Неће бити именовани они који не спадају у опсег изузетака наведених у трећем и четвртом ставу додатног члана 1. Повезаних принципа.

(*) Одредба у ставу (Б) члана 657 Закона о државним службеницима бр. 4: „…Они који су запослени на овај начин могу раскинути уговор само ако њихов уговор не раскину њихове институције због кршења принципа. уговора о дјелу или уз изузетке утврђене одлуком предсједника за вријеме трајања уговора.У случају њиховог престанка не могу се запослити на уговореним кадровским радним мјестима у институцијама док не прође годину дана од дана престанка.“

(**) Одредбе у трећем и четвртом ставу додатног члана 1. Начела у вези са запошљавањем уговореног особља: „... У случају да институције раскину уговор уговореном особљу због кршења принципа уговор о дјелу или једнострано раскинуо уговор у уговорном року, а Осим ако није протекла година, не може се поново запослити на уговореним кадровским позицијама јавних установа и организација.

Уговор;

  • а) од запослених који су скраћени или ограничени трајањем пројекта,
  • б) лица која су променила звање додељивањем на радна места у вези са звањима у приложеном распореду 4, која су издата због њиховог образовног статуса, у оквиру члана 4,
  • ц) захтевањем пресељења због супружника или здравственог стања; Одредба подтачке (б) или (ц) Анекса 3, која се на њих не може применити, из било ког разлога што не постоји услужна јединица у коју ће бити премештени, у тој јединици нема упражњеног радног места са истим звањем и квалификацијом или не може испунити стварни радни захтев најмање годину дана, једнострана отказна лица могу се поново запослити без подвргавања једногодишњем услову “.

Günceleme: 28/11/2022 10:39

Слични огласи

Будите први који ће коментарисати

Коментара