Министарство пољопривреде и шумарства ће ангажовати 7 помоћника инспектора

Министарство пољопривреде и шумарства биће регрутовано без разговора
Министарство пољопривреде и шумарства биће регрутовано без разговора
Претплатите се  


7. stepen upražnjen na odeljenju Opšte upravne službe za prijem u radni odnos u Odeljenju za usmeravanje i inspekciju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. 7 pomoćnika inspektora Održaće se prijemni ispiti radi prijema 7 pomoćnika inspektora za osoblje. Za detalje oglasa ЦЛИЦК ХЕРЕ

ЗАХТЕВИ ЗА ИСПИТ

Кандидати који ће се пријавити на пријемни испит за помоћника инспектора;

1.1. Имајући опште услове из члана 657. Закона бр. 48,

1.2. Дипломци ветеринарских факултета који пружају најмање пет година основног образовања и инжењери пољопривреде, инжењери шумарства, рачунарски инжењери, грађевински инжењери и Правни факултет дипломирали су на факултетима који пружају најмање четири године основног образовања, или су стекли образовање на високошколским установама у иностранству чију еквивалентност прихвата Савет за високо образовање,

1.3. Да су учествовали на испитима за избор јавног особља (КПСС група А) које је спровео Центар за мерење, одабир и пласман (ОСИМ) 2020. или 2021. године и да су добили најмање 80 основних поена од врсте бодова утврђене према њиховом статусу дипломирања у ови испити,

Диплома/звање, број особља, врста бодова који се траже за полазнике испита;

Редни број: 1
Диплома/звање: Инжењер пољопривреде
Број особља: КСНУМКС
Врста оцене: КПСС П3

Основна оцена из КПСС-П3 оцене Врста и број кандидата који ће бити позвани на писмени испит Према овом типу оцена: Међу пријављеним, првих 80 кандидата који су добили највећу оцену, почевши од највишег поља међу онима који су освојили 20 поена и изнад, 0

Редни број: 2
Диплома/Наслов: Ветеринар
Број особља: 1
Врста оцене: КПСС П3

Основна оцена из врсте бодова КПСС-П3 и број кандидата који ће бити позвани на писмени испит према овом типу оцена: Међу пријављеним кандидатима који имају 80 бодова и више, првих 10 кандидата који су добили највећу оцену у рангирање, почевши од највишег поља,

Редни број: 3
Диплома/звање: Инжењер шумарства
Број особља: 1
Врста оцене: КПСС П3

Основна оцена из врсте бодова КПСС-П3 и број кандидата који ће бити позвани на писмени испит према овом типу оцена: Међу пријављеним кандидатима који имају 80 бодова и више, првих 10 кандидата који су добили највећу оцену у рангирање, почевши од највишег поља,

Редни број: 4
Диплома/звање: Правни факултет
Број особља: 1
Врста оцене: КПСС П3

Основна оцена из КПСС-П3 оцене Врста и број кандидата који ће бити позвани на писмени испит Према овом типу оцена: Међу пријављенима, првих 80 кандидата који су добили највише бодова, почевши од највишег поља, међу пријављеним кандидатима 10 бодова и више, 0

Редни број: 5
Диплома/звање: грађевински инжењер
Број особља: 1
Врста оцене: КПСС П3

Основна оцена из врсте бодова КПСС-П3 и број кандидата који ће бити позвани на писмени испит према овом типу оцена: Међу пријављеним кандидатима који имају 80 бодова и више, првих 10 кандидата који су добили највећу оцену у рангирање, почевши од највишег поља,

Редни број: 6
Диплома/звање: Рачунарски инжењер
Број особља: 1
Врста оцене: КПСС П3

Основни резултат из врсте бодова КПСС-П3 и број кандидата који ће бити позвани на писмени испит према овом типу бодова: Међу пријављенима, првих 80 кандидата који су добили највећу оцену, почевши од највише области међу онима који су постигао 10 поена и више,

1.4. Није требало да напуни тридесет пет година од првог дана јануара године у којој се одржава пријемни испит (могу се пријавити они рођени 01.01.1986. Или касније),
1.5. Имајући здравствено стање које је погодно за рад по целој Турској и путовање у свим поднебљима и условима путовања, а нема никакву болест или инвалидност која би га могла спречити у обављању дужности инспектора,
1.6. Морао је похађати пријемни испит за смернице Министарства пољопривреде и шумарства и помоћника инспектора Управе инспекције,
1.7. Кандидати мушког пола морају испунити услове да су одслужили војни рок, изузели га или одложили војни рок.

ПРИЈАВА ИСПИТА 

2.1. Prijave za prijemne ispite, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva – Career Gate Public Recruitment i Career Gate na e-upravi od 05-15.11.2021. исеалимкарииеркаписи.цбико.гов.тр Пријаве које не испуњавају услове наведене у огласу и пријаве које нису поднете у року неће се узети у обзир.
2.2. Пошто ће се сва обавештења кандидата који се пријављују за пријемни испит вршити путем УЕТС -а (Национални систем електронских обавештења), обавезно је да се кандидати региструју у овом систему.
2.3. Они за које се утврди да су дали лажне изјаве губе сва права, неће полагати пријемни испит. kazanАко нису именовани, њихова задужења се не врше, а ако се ова ситуација догоди након распоређивања, процес распоређивања се поништава. Они не могу тражити никаква права и подноси се кривична пријава надлежним органима ради предузимања радњи у складу са Законом бр. 5237.

Сајам железничке индустрије Армин sohbet

Будите први који ће коментарисати

Коментара