Утврђују се питања у вези са подршком инвестицијама заснованим на пољопривреди

Утврђена су питања у вези са подршком пољопривредним инвестицијама
Утврђена су питања у вези са подршком пољопривредним инвестицијама

Утврђени су детаљи бесповратне подршке за прераду пољопривредних производа, изградњу нових објеката, завршетак делимично изведених инвестиција, повећање капацитета постојећих објеката и обнављање или модернизацију технологије.


Саопштење Министарства пољопривреде и шумарства о подршци економским улагањима заснованим на пољопривреди у оквиру обима подршке руралном развоју објављено је у Службеном гласнику.

Саопштење, између 1. јануара 2021. и 31. децембра 2025. године, за улагања стварних и правних лица, пре свега жена и младих предузетника, у њихове привредне активности засноване на пољопривреди како би се осигурао економски и социјални развој у руралним областима, побољшала пољопривредна и непољопривредна запосленост, повећали и диференцирали приходи. Обухвата питања везана за исплате грантова које треба извршити.

Сходно томе, процена, прерада, сушење, замрзавање, паковање и складиштење пољопривредних производа, изградња нових објеката, завршетак делимично извршених инвестиција, повећање капацитета постојећих постројења и обнављање технологије или модернизација биће оцењени у оквиру грант подршке.

У фиксним инвестицијским питањима за пољопривредну производњу, изградња објеката који производе топлоту или електричну енергију из геотермалне енергије и биогас из обновљивих извора енергије и објеката који производе електричну енергију из соларне и енергије ветра такође ће бити укључени у грант помоћ.

У оквиру програма, Министарство ће утврдити сва или нека од наведених инвестиционих питања у 81 провинцији у складу са секторским приоритетима покрајина и биће објављено пре пријаве са пријавом и ажурираним водичем за пријаву који ће бити објављени у октобру сваке године. Пријаве ће се примати у оквиру грант подршке.

КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ТРЕБА ТРАЖИТИ ПОДНОСИТЕЉЕ

Подносиоци захтева за стварна и правна лица треба да се региструју у систему за регистрацију пољопривредника (ЦКС) или другим системима за регистрацију које је успоставило Министарство пре истека рока.

Правна лица која се пријављују за сва пројектна питања за све инвестиције биће административно и финансијски неовисна од јавности и поднеће обавезујуће писмо да ће бити независна.

СТОПА ПОДРШКЕ УКУПНИХ ИЗНОСА НА ОСНОВУ ДАТУМА

У питањима економских инвестиција, основни износ пројекта за бесповратна средства, ако су подносиоци захтева физичка лица, пољопривредне задруге и савези или правна лица, у наведеним инвестиционим питањима 3 милиона лира за пријаве са новим инвестиционим квалитетима, 2 милиона лира за пријаве са инвестиционим квалификацијама, капацитет квалитета улагања У применама са порастом, обнављањем технологије или модернизацијом, неће прећи 1,5 милиона лира.

Доња граница основног пројектног износа за бесповратна средства утврђена је на 250 хиљада ТЛ. Ако се пријаве прихвате, добиће се подршка у износу од 50 процената основног износа пројекта.

Министарство ће прегледати све трансакције извршене у оквиру програма. Све информације и документа која се траже у вези са трансакцијама обављеним током ових инспекција представиће им покрајинска дирекција.


sohbet

Будите први који ће коментарисати

Коментара

Повезани чланци и огласи