Министарство енергетике и природних ресурса да запосли 10 уговорених радника

Да би био запослен на пуно радно време у Одељењу за информационе технологије Министарства енергетике и природних ресурса, на основу Анекса 375 Уредбе бр. 6, објављеног у Службеном листу од 31/12/2008 и под бројем 27097, „Јавне институције и организације 8 (десет) уговореног ИТ особља биће регрутовано у складу са 2. клаузулом 10. члана „Уредбе о принципима и поступцима за запошљавање уговорног информатичког особља у великим ИТ јединицама“.


При избору кандидата за полагање усменог испита које ће одржати наше Министарство; П2019 резултат за испит за избор јавног особља за 2020. или 3. годину (КПСС) и важећи испит из енглеског језика (ИДС), електронски испит за страни језик (е-ИДС) или његов еквивалент на овом језику (ЦАЕ, ЦПЕ, ТОЕФЛ ИБТ) , ПЕАРСОН ПТЕ Ацадемиц, итд.) Оцена за страни језик добијена на другим испитима из страних језика узимаће се као основа.

Резултати испита из страних језика важе 5 година ако рок важења није наведен у документу. Кандидати који немају КПСС скор или не предају документ биће израчунати као 70 (седамдесет) КПСС бодова. Оцене страних језика кандидата који не предају документ о оцени страног језика израчунаваће се као 0 (нула).

Кандидати ће моћи да бирају између најављених позиција за највише 2 (две) различите позиције, прва и друга предност. 6.1, почев од највише бодова за сваку позицију. Број кандидата наведен у броју кандидата позваних на колону за испит у табели датој у одељку Број особа које ће бити регрутоване на радним местима имаће право да приступи испиту. Оцењивање ће се вршити првенствено међу онима који се пријаве за то радно место по свом првом избору. Кандидати који ће испуњавати услове за полагање испита утврдиће се на основу њихових оцена и редоследа преференци. Према овоме; кандидати ће прво бити рангирани према њиховим првим преференцијама. Кандидати са вишим оценама имају право да учествују на испиту, кандидат који није могао бити наведен у свом првом избору, на основу њихове оцене према њиховом другом избору, ако за тај избор не постоји ваљана пријава или ако се пријаве сматрају неважећим или број пријава утврђених за учешће на испиту не постоји. Из разлога, они ће бити укључени након оних који су направили први избор, ако их има.

За детаље о огласу ЦЛИЦК ХЕРЕСохбет


Будите први који ће коментарисати

Коментара