Генерална дирекција за шумарство 102 Треба регрутовати ангажовање особља по уговору

Генерална дирекција за шумарство 102 Треба регрутовати ангажовање особља по уговору
Генерална дирекција за шумарство 102 Треба регрутовати ангажовање особља по уговору

Што се тиче запошљавања уговореног особља објављеног у Службеном листу од 657. И под бројем 4 у прилогу Уредбе од 06.06.1978. И под бројем 7/15754, ради запошљавања у покрајинским јединицама Генералне дирекције за шумарство према ставу (Б) члана 28.06.2007 Закона о државним службеницима бр. 26566. У складу са клаузулом (б) Анекса 2 Принципа о изменама и допунама принципа, „Без спровођења писменог и / или усменог испита, на основу рангирања резултата КПСС (Б) групе“ Додатак-1 Укупно 2 запослена лица која су уговорена биће регрутована са матурама наведеним у.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ


Кандидати између 14.10.2020-21.10.2020 http://isealim.ogm.gov.tr Они ће се пријавити са лозинкама е-управе из система на. Процес пријаве ће се завршити у 21.10.2020:23 у ноћи 59. Овај период се неће продужити. Пријаве предате лично, поштом, представком или на неки други начин неће бити прихваћене.

Од кандидата се захтева да добију лозинку за е-управу пре поступка пријављивања.

Сваки кандидат може се пријавити само из једног програма обуке за позиције наведене у АНЕКС-2 у најави.

Кандидати ће моћи да дају највише 2 преференција за позиције са мање од 10 провинција у Анексу-10 и за позиције са више од 10 провинција.

За детаље о огласу ЦЛИЦК ХЕРЕСохбет

Будите први који ће коментарисати

Коментара