27 / 09 / 2020.

Календар догађаја

P Пон

S со

Ç цар

P По

C Као

C Суб

P Сунце

2 догађаја,

-

Објављивање тендера: Рад на побољшању прелазних нивоа

-

Објављивање тендера: Покривање локације за испуштање отпадних уља Дирекције за одржавање радионице за одржавање локомотива Сивас

1 догађај,

-

Објављивање тендера: Радови на ширењу асфалта и постројења у трамвајским линијама

0 догађаја,

0 догађаја,

2 догађаја,

-

Објављивање тендера: Изградња одводног канала између путева станице Паландокен Логистички центар

-

Објављивање тендера: Изградња сњежног штитника на БТК линији

0 догађаја,

0 догађаја,

1 догађај,

-

Објављивање тендера: Инсталација система заштите од преласка нивоа, Машински систем упозорења, Систем за надгледање камере

1 догађај,

-

Објављивање тендера: Изградња потпорног зида између Сивас Тецер станица

0 догађаја,

1 догађај,

-

Објављивање тендера: Побољшање на прелазу нивоа

0 догађаја,

0 догађаја,

0 догађаја,

0 догађаја,

1 догађај,

-

Најава тендера: Одржавање и поправка мостова и решетки између Нарлла и Малатие

0 догађаја,

1 догађај,

-

Најава тендера: Радови на тунелу ће се изводити на линији Самсун-Калıн

1 догађај,

-

Најава тендера: Производња и уградња покретног Хортувара

0 догађаја,

0 догађаја,

3 догађаја,

-

Најава тендера: Изградња челичне мреже на различитим километрима између границе Диврићи

-

Објављивање тендера: Грађевински радови на трамвајској линији Куруцесме

-

Најава тендера: Обални радови на утврђивању обале реке Карасу

2 догађаја,

-

Најава тендера: Малатиа Елазıг Инсталација и грађевински радови на цестовним сигналним и телекомуникационим системима

-

Најава тендера: Изградња слепе саобраћајнице на станици Ирмак Зонгулдак Лине Улку

1 догађај,

-

Најава тендера: Извођење радова на изградњи подвожњака аутопута на железничкој прузи и новом прикључном путу

1 догађај,

-

Најава тендера: ТЦДД Улукıсла ТМ Извођење енергетских далековода

0 догађаја,

0 догађаја,

0 догађаја,

0 догађаја,

1 догађај,

-

Најава тендера: Побољшање мостова између Ерзинцана и Ерзурума

1 догађај,

-

Најава тендера: Рехабилитација тендера између станица Кониа-Караман и завршетак несталих тендера

0 догађаја,

0 догађаја,

0 догађаја,

0 догађаја,